OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA UKS PZN – 2021-03-05

 

REGULAMIN ZAWODÓW – Otwarte Ogólnopolskie Spotkania UKS PZN 2021w konkurencji slalom gigant

Organizator: Małopolski Okręgowy Związek Narciarski

Termin i miejsce zawodów: 05.03.2021r. Stacja Narciarska SUCHE Start godz. 10:00

Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być dzieci i młodzież, którzy urodzili się w latach 2005 – 2015

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne (opiekunów) ryzyko i odpowiedzialność.
Organizatorzy wymagają oświadczenia podpisanego przez opiekuna, że zawodnik nie ma przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa oraz posiada ubezpieczenie NNW oraz oświadczenia COVID
 Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach
 Odwołania i protesty przyjmuje organizator zawodów w terminie 15 minut od zakończenia zawodów w/g NRS za kaucją zgodnie z NRS w biurze zawodów.
 W przypadku złych warunków atmosferycznych lub śniegowych i ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator ma prawo do zmian w programie zawodów lub ich odwołania w dniu poprzedzającym a nawet w dniu zawodów.
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS i niniejszym regulaminem.

Podział na grupy wiekowe:

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
JUNIOR B – rocznik 2005 – 2006 GR 9          GR 10
JUNIOR C – rocznik 2007 – 2008 GR 7          GR 8
JUNIOR D – rocznik 2009 – 2010 GR 5          GR 6
JUNIOR E – rocznik 2011 – 2012 GR 3            GR 4
JUNIOR F – rocznik 2013 – 2015 GR 1            GR 2

Zgłoszenia:
W terminie do 2021-03-03 do godziny 16 tylko w formie elektronicznej https://www.mozn.pl/2021/uks_2021.xls na adres:
biuro@mozn.pl
na przesłanym w załączniku formularzu w uzasadnionych sytuacjach w dniu zawodów w biurze zawodów.
Losowanie odbędzie się 4 marca po godzinie 16.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Konkurencje zawodów:
W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników odbędzie się tylko jeden przejazd.
Zasady przejazdu slalomu giganta odbywają się zgodnie z NRS .

Wyniki: W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według. rzeczywistego czasu przejazdu

Punktacja zespołowa:
Do klasyfikacji Klubów/UKS będzie liczonych 3 najlepszych zawodników z każdej grupy w klasyfikacji indywidualnej.

Biuro zawodów czynne od godziny 8:00

Oglądanie trasy:
W dniu zawodów od godz. 9:10 – 9:40, obok trasy slalomu
Start 10:00
Zakończenie – godzinę po zjeździe ostatniego zawodnika.
Jazda po trasie przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający muszą mieć widoczne numery startowe.

Interpretacja regulaminu:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.

Nagrody i dyplomy:
Organizator zapewnia puchary zwycięzcom w każdej grupie (miejsca 1-3)
oraz dyplomy za każde 10 miejsc w grupie wiekowej.
Najlepsze Kluby (miejsca 1-3) otrzymują puchary.

Informacje dodatkowe:
1.Biuro zawodów zlokalizowane będzie części gastronomicznej przy dolnej stacji – czynne od 8:00
2.Ceny karnetów zostaną podane w odrębnym komunikacie.
3.Opłata startowa 50 zł (w ramach opłaty jest zapewniony poczęstunek dla zawodnika)

kontakt: biuro@mozn.pl
502 220 760 Maciej Trzciński – Prezes MOZN
602 458 238 Marek Pietruszka – V-ce Prezes MOZN