O okręgu

W dniu 18.05.2019 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy MOZN, na którym podsumowano ostatnie cztery lata działalności.

Walny Zjazd przyjął w całości sprawozdanie Zarządu i udzielił mu absolutorium.

Wybrano nowe władze MOZN, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Wytyczono nowe zadania na najbliższe 4 lata.

Zarząd MOZN
Maciej Trzciński – prezes
Piotr Słomiński – sekretarz
Łukasz Nawalaniec – wiceprezes ds.sportu
Marek Pietruszka – wiceprezes ds.organizacyjnych
Piotr Kolasa – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

 

Statut MOZN

 

 

Bilans 2015

Rachunek wyników 2015

Bilans 2016

Rachunek wyników 2016

Bilans 2017

Rachunek wyników 2017

Bilans 2018

Rachunek wyników 2018