XXXIII LIGA MOZN – RANKING KOŃCOWY

Kraków 2021-03-24

Szanowni Zawodnicy, Trenerzy, Sędziowie, Rodzice i Wszyscy Sympatycy Narciarstwa, którzy czują się związani w jakikolwiek sposób z projektem funkcjonującym od XXXIII lat pod nazwą „LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM”

W dniu 15 marca Zarząd MOZN podjął decyzję:

„Zarząd MOZN na dzisiejszym spotkaniu podjął decyzję, że skorzysta z punktu 13. regulaminu LIGI MOZN
dokonał zmiany interpretacji punktu 8 i 9.
W związku z tym, zawodnicy z tą samą ilością punktów zajmą miejsca ex aequo”

Decyzja została oprotestowana przez Firmę Sportowo-Rekreacyjną RyskalSKI

W związku z tym:

 Uprzejmie informujemy, że Zarząd MOZN podczas roboczego spotkania, które odbyło się w dniu 24.03.2021 r., rozpatrzył stanowisko Firmy Sportowo-Rekreacyjnej RyskalSKI w sprawie decyzji Zarządu MOZN dotyczącej interpretacji punktów 8. i 9. regulaminu XXXIII Ligi MOZN dotyczącej zawodników, którzy uzyskali w klasyfikacji generalnej tegorocznej Ligi taką samą liczbę punktów, opublikowanej na stronie mozn.pl o treści:

„Zarząd MOZN na dzisiejszym spotkaniu podjął decyzję, że skorzysta z punktu 13. regulaminu LIGI MOZN i dokonał zmiany interpretacji punktu 8 i 9. W związku z tym, zawodnicy z tą samą ilością punktów zajmą miejsca ex aequo” i postanowił uwzględnić stanowisko Firmy i uchylić ww. decyzję w całości.

Uzasadnienie:

W dniu 18.03.2021 r. Firma Sportowo-Rekreacyjna RyskalSKI przesłała pocztą elektroniczną list o następującej treści:

Szanowany Panie,

Prezes MOZN Maciej Trzciński

W załączniku przesyłam:

  1. Opinię prawną
  2. Oświadczenie Klubu

Jako Klub, DOMAGAMY się, aby nasze oświadczenie ukazało się na stronie głównej Związku (www.mozn.pl), celem sprostowania oświadczenia, które wydał Zarząd MOZN. Ponadto zawodniczka Klubu RyskalSKI ma zostać  wymieniona w klasyfikacji generalnej jako pierwsza. Jestem przekonany, że przedstawione argumenty w tej sprawie, wystarczą aby całą sytuację zakończyć.

Z wyrazami szacunku.

Dariusz Ryskala

Firma Sportowo-Rekreacyjna RyskalSKI
ul. Kamedulska 21
30-252 Kraków
tel. +48 601-082-768,
tel.+48 792-874-853,
mail: biuro@ryskalski.pl
www.ryskalski.pl

 

Z załączonej do powyższego e-maila opinii prawnej i oświadczenia Firmy (linki do dokumentów) wynika, że nie wyraża ona zgody na przyjętą przez Zarząd MOZN interpretację Regulaminu Ligi i kwestionuje jej zgodność z obowiązującym prawem, jako podjętej przez „nieuprawniony do tego organ tj. Zarząd MOZN”, Regulaminem Ligii i ogólnie przyjętymi zasadami prawa. Mając na uwadze przytoczone argumenty i powyższe uzasadnienie Zarząd MOZN postanowił uwzględnić stanowisko Firmy Sportowo-Rekreacyjna RyskalSKI w całości i przygotować ostateczne wyniki w klasyfikacji generalnej XXXIII LIGI DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM zgodnie z brzmieniem punktów 8 i 9 Regulaminu Ligii.

To tyle w powyższej sprawie w kwestii formalnej, ale nie chcemy i nie możemy pozostawić tej sprawy bez komentarza z naszej strony.

Koledzy i koleżanki,

Z czysto formalnego punktu widzenia trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem Pana Ryskali, ale pozostaje jeszcze czynnik ludzki. Podejmując decyzję o nagrodzeniu w ten sam sposób wszystkich zawodników z pierwszych 10 miejsc w każdej kategorii wiekowej (a jest to w tym roku 12 osób i do tej pory żaden klub nie zgłosił w tej sprawie podobnych pretensji) kierowaliśmy się dobrem zawodników i przeświadczeniem, że niczego im nie odbieramy, a wręcz przeciwnie dajemy więcej. Nasza decyzja nie powodowała, że np. pierwszy zawodnik straci swoje miejsce lub trzeci spadnie jeszcze niżej, nie powodowała też zmniejszenia, ani zwiększenia „puli nagród” przewidzianej dla sąsiadujących ze sobą miejsc, zyskiwało na tym tylko dziecko, które przy tej samej liczbie punktów miało mniejszą liczbę wyższych miejsc zajętych w poszczególnych zawodach. Do wprowadzenia tego ostatniego kryterium zmusiła nas swego czasu sytuacja, która miała miejsce na zakończenie jednego z minionych sezonów, w którym liczba tzw. dubli była tak duża, że mieliśmy poważny kłopot ze znalezieniem środków finansowych na to, aby nagrodzić zawodników na tych samych miejscach w punktacji generalnej. W tym roku, mimo ogólnie trudnej sytuacji, jaka panuje w kraju i na świecie szczęśliwie takich problemów nie mamy i stąd ta podjęta w dobrej wierze decyzja, której jedynym celem było sprawienie większej radości naszym zawodnikom. Nie możemy i nawet nie chcemy zastanawiać się nad motywami, którymi kierował się Pan Ryskala podejmując tak duży wysiłek, aby udowodnić nam, jako Zarządowi MOZN, że łamiemy prawo i nie jesteśmy „Komitetem Organizacyjnym” Ligi. No, cóż trudno nam przyznać, że u podstaw tego zrywu w obronie prawa leżą wartości, na które powołuje się w słowach swojego oświadczenia: „Sport to nie tylko zwycięstwa; to nauka uczciwości, fairplay, pracy w zespole, nawiązywania przyjaźni i współpracy między klubami. W zabawie, jaką są zawody dla dzieci, ma być pełna przejrzystość…”, choć przyznajemy, że z FORMALNEGO PUNKTU WIDZENIA nie ma się do czego przyczepić, dlatego gratulujemy zawodniczce Firmy Sportowo-Rekreacyjnej RyskalSKI zajęcia pierwszego miejsca w tegorocznej Lidze i informujemy, że Klub Sportowy Frajda po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Firmę Pana Ryskali przykładami licznych uchybień leżących u podstaw sklasyfikowania ex aequo na pierwszym miejscu  zawodniczki tego klubu wraz z zawodniczką Firmy Sportowo-Rekreacyjnej RyskalSKI, przyjął decyzję Zarządu bez uwag.

My, jako Zarząd po tym cennym doświadczeniu deklarujemy, że dopracujemy tekst Regulaminu tak, aby w przyszłości interpretacja jego zapisów nie stanowiła materiału do prawniczych dociekań i obiecujemy, że będziemy egzekwowali z jeszcze większą dokładnością wszystkie zasady dotyczące udziału w zawodach organizowanych przez Małopolski Okręgowy Związek Narciarski.

Przepraszamy za wywołane zamieszanie i przesyłamy Sportowe Pozdrowienia.

Zarząd MOZN