Nowe władze MOZN

W dniu 02.09.2023 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy MOZN, na którym podsumowano ostatnie cztery lata działalności i wybrano nowe władze związku.

ZARZĄD MOZN

Maciej Trzciński – Prezes
Ewa Bereś -Wiceprezes d/s sportu
Marek Pietruszka – Wiceprezes d/s organizacyjnych
Piotr Słomiński – Sekretarz
Aleksander Matys – Członek Zarządu
Krzysztof Krasnodębski – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Lucjan Michalik
Bogdan Walkowicz
Piotr Pawłowski