4 września 2021 odbyło się uroczyste zakończenie XXXIII Ligi MOZN CITY CUP 2021

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, rodzicom, trenerom, sponsorom oraz zaproszonym gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością na zakończeniu XXXIII LIGI MOZN CITY CUP 2021.
Wyrazy uznania dla Ewy, Wioli, Oli, Gabrysi, Darka, Jana, Piotra, Marka oraz Papa Gelato za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zakończenia.
Do zobaczenia na śniegu.
ZARZĄD MOZN
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku