Kraków Al. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF)
tel.500 647 844 .
e-mail: biuro@mozn.pl

SKŁAD ZARZĄDU MOZN
    
Maciej Trzciński - Prezes Zarządu - tel. 502 220 760
Andrzej Stanaszek – V-ce Prezes ds.. sportowych
Marek Pietruszka – V-ce Prezes ds. organizacyjnych tel. 602 458 238
Piotr Słomiński  – Sekretarz Generalny

Anna Bubula -  Członek zarządu

Halina Nowak -  Członek zarządu

Iwona Kotuła - Członek zarządu

Krzysztof Leonowicz – Członek zarządu

Janusz Pikuła – Członek zarządu

  
Skład Komisji Rewizyjnej MOZN
    
Andrzej Małysa, Piotr Kolasa, Filip Robotycki