Kraków Al. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF)
tel.500 647 844 .
e-mail: biuro@mozn.pl

W dniu 18.05.2019 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy MOZN, na którym podsumowano ostatnie cztery lata działalności.

Walny Zjazd przyjął w całości sprawozdanie Zarządu i udzielił mu absolutorium.

Wybrano nowe władze MOZN, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Wytyczono nowe zadania na najbliższe 4 lata.

 


Zarząd MOZN
Maciej Trzciński - prezes
Piotr Słomiński - sekretarz
Łukasz Nawalaniec - wiceprezes ds.sportu
Marek Pietruszka - wiceprezes ds.organizacyjnych
Piotr Kolasa - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna


Statut MOZN

 


Bilans 2015

Rachunek wyników 2015

Bilans 2016

Rachunek wyników 2016

Bilans 2017

Rachunek wyników 2017

Bilans 2018

Rachunek wyników 2018