Kraków Al. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF)
tel.500 647 844 .
e-mail: biuro@mozn.pl

W dniu 03.10.2015 odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy MOZN, na którym podsumowano ostatnie cztery lata działalności.

Walny Zjazd przyjął w całości sprawozdanie Zarządu i udzielił mu absolutorium.

Wybrano nowe władze MOZN, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd MOZN
Maciej Trzciński - prezes
Piotr Słomiński - sekretarz
Łukasz Nawalaniec - wiceprezes ds.sportu
Marek Pietruszka - wiceprezes ds.organizacyjnych
Anna Bubula - członek zarządu
Dariusz(Kuba) Cieślar - członek zarządu
Piotr Macheta - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna
Andrzej Małysa - przewodniczący
Lucjan Michalik - z-ca przewodniczącego
Grzegorz Apola - członek komisji

 

Statut MOZN

 

 

 

 

W dniu 21 maja 2011 odbył się Walny Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego.
Na zjeździe omówiono relizację uchwał i zadań przyjętych na poprzednim zjeździe.
Wytyczono nowe zadania na najbliższe 4 lat, ze szczególnym uwzględnieniem XXV jubileuszowej ligi MOZN w narciarstwe zjazdowym.

Wybrano nowe władzie związku.


Rachunek wyników i bilans 2007

Rachunek wyników i bilans 2008

Rachunek wyników i bilans 2009

Rachunek wyników i bilans 2010