Kraków Al. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF)
tel.500 647 844 .
e-mail: biuro@mozn.pl
2017-05-13
Zakończenie XXIX LIGI MOZN BRUGI CUP 2017 - AWF KRAKÓW