Kraków Al. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF)
tel.500 647 844 .
e-mail: biuro@mozn.pl
2018-11-19
XXXI LIGA MOZN 2019
Na stokach włączyli armatki a my włączamy zapisy na XXXI LIGĘ MOZN 2019.
 
Poniżej znajdują się dwa formularze, pierwszy to lista zawodników z poprzedniego sezonu i drugi czysty formularz zgłoszeniowy na LIGĘ 2019.
Proszę wszystkich o przygotowanie listy na podstawie tej z 2018 roku w następujący sposób:
Z otrzymanej listy proszę wyodrębnić swój klub i usunąć tych zawodników, którzy nie będą startować w LIDZE 2019,
nowych zawodników proszę dopisać na końcu listy. Proszę nie nadawać im kodów i numerów grup.
Proszę również nie modyfikować istniejących zapisów w poszczególnych kolumnach!!!
Jeżeli zawodnik zmienił barwy klubowe z listy wykreśla go „stary” klub a dopisuje nowy.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko w arkuszu EXCEL.
 
Regulamin LIGI 2019 nie uległ zasadniczym zmianom juniorom F,E(grupa 1-4) liczy się do klasyfikacji generalnej max. 5 edycji ze wszystkich, które się odbędą,
zawodnikom junior D-A(5-12) liczy się max. 7 edycji ze wszystkich, które się odbędą w tym wyniki kombinacji z MMOZN w slalomie i Pucharu Krakowa oraz slalomu
równoległego, który zostanie rozegrany pierwszy raz. Pełny tekst regulaminu wraz z regulaminem slalomu równoległego opublikujemy 27 listopada.
 
Jak już wcześniej awizowałem Zarząd MOZN podjął decyzję, że jednorazowe wpisowe na LIGĘ MOZN 2019 będzie wynosiło 50 zł.,
nie podnosimy opłaty startowej za poszczególne edycje, które będą wynosiły odpowiednio 35 złotych za zawodnika, 30 zł rodzeństwo ( 1 i 2 dziecko), kolejne dziecko bez opłat,
zawodnicy niezrzeszeni i z klubów niezrzeszonych 40 zł., start jednorazowy bez nadania kodu 40 zł.
 
 
UWAGA!!!
 
Przy zgłoszeniu klubu obowiązkowo w mailu proszę podać, w jakim okręgu klub jest zrzeszony.
Wraz ze zgłoszeniem proszę dokonać opłaty za zgłoszonych zawodników na konto MOZN w Krakowskim Banku Spółdzielczym NR 36-85910007-0020-0055-8266-0001
W tytule proszę podać LIGA 2019, nazwa klubu oraz WPŁATA NA CELE STATUTOWE.
 
W związku z tym, że pierwsza edycja LIGI MOZN 2019 planowana jest na 15 grudnia zgłoszenia proszę przesłać do 11 grudnia do godziny 18 na adres
liga@mozn.pl lub biuro@mozn.pl
W kolejnym mailu prześlemy wszystkie oświadczenia, które klub będzie musiał złożyć (RODO etc.) na pierwszych zawodach, podamy również informację o cenach karnetów na poszczególne zawody.
 
KLUBOM ZRZESZONYM W MOZN PRZYPOMINAM, ŻE 15 LISTOPADA MINĄŁ TERMIN WPAŁTY SKŁĄDKI CZŁONKOWSKIEJ 200 zł. NA 2019 ROK (nikt nie zapłacił),
konto MOZN w Krakowskim Banku Spółdzielczym NR 36-85910007-0020-0055-8266-0001
W tytule proszę podać klub – składka członkowska 2019 r.
 
Jak macie jakieś pytania, wątpliwości to proszę piszcie lub dzwońcie.
 
 Lista_z_2018.xls
 
 Zgłoszenie na LIGĘ MOZN 2019