XX LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM AZMOT PEUGEOT CUP 2008*

LIGA ORGANIZOWANA JEST PRZEZ MOZN KRAKÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE KLUBÓW SPORTOWYCH i SZKÓŁEK NARCIARSKICH.

SPONSOREM LIGI W SEZONIE 2008 JEST FIRMA AZMOT PEUGEOT

CELEM LIGI JEST POPULARYZACJA NARCIARSTWA, PODNIESIENIE POZIOMU SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

LISTA ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW 

 


REGULAMIN XX LIGI

1. UCZESTNICY LIGI.

Uczestnikami ligi są uczniowie szkół z podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, klubów narciarskich oraz organizacji zajmujących się szkoleniem narciarskim z następujących roczników:

JUNIOR (LICEUM) - rocznik 1989 – 1991
JUNIOR MŁODSZY  (GIMNAZJUM) - rocznik 1992 - 1994
MŁODZICY - rocznik 1995 - 1996
DZIECI - rocznik 1997 - 1998
DZIECI MŁODSZE - rocznik 2001 - 1999

2. ZGŁOSZENIA:

Dokonują wymienione w punkcie 1 organizacje. Zgłoszenia muszą być podpisane przez upoważnioną osobę.
Zgłaszający podają rok urodzenia zgłaszanego zawodnika, klub oraz szkołę.
Każdy uczestnik ligi musi posiadać aktualną legitymację szkolną, ważne badania lekarskie oraz aktualne ubezpieczenie.

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia winny być dostarczone w formie elektronicznej (plik XLS) do 01.12.2007 r. na skrzynki maciej.trzcinski@mozn.pl i biuro@mozn.pl lub do MOZN Kraków, ul. Jana Pawła II 84 pok.101 (AWF) tylko w formie elektronicznej.

Odpowiedni formularz zostanie przekazany klubom i umieszczony na stronie internetowej  http://www.mozn.pl po 29.09.2007 r.

4. KONKURENCJE LIGI.

Dzieci młodsze, Dzieci - Slalom gigant - 5 edycji

Młodzik, Junior młodszy, Junior 7 edycji - w tym Mistrzostwa MOZN (slalom) i Puchar Ziemi Krakowskiej (gigant).

5. SPOSOBY ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

a/ w lidze odbędzie się jeden przejazd (Puchar Ziemi Małopolskiej, Mistrzostwa MOZN – w zależności od warunków 1 lub 2 przejazdy )

b/ oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi  numerami startowymi

c/ w przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie jest to związane z zapinaniem obu nart, powtórny upadek lub wypadnięcie z trasy eliminuje zawodnika.

6. PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

I m - 50 pkt., II m - 45 pkt., III m - 42 pkt., IV - XV m - 40 -18 pkt., kolejno - 2 pkt., XVI - XXX m - 17 -3 pkt., kolejno - 1 pkt., XXXI - XL m 2 pkt., reszta 1 pkt.

Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu i otrzymują punkty w/g w/w klucza.

7. PUNKTACJA ZESPOŁOWA KLUBÓW:

Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w każdej grupie wiekowej w indywidualnej klasyfikacji końcowej.

8. PUNKTACJA ZESPOŁOWA SZKÓŁ:

Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców w każdej grupie wiekowej w indywidualnej klasyfikacji końcowej.

9. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Dzieci Młodsze, Dzieci

Liczone będą maksymalnie 3 najlepsze wyniki z pięciu edycji, w przypadku mniejszej ilości zawodów (3/4 , 2/3 ).
W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu

10. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Młodzik, junior młodszy(gimnazjum), junior (liceum)

Liczone będą maksymalnie 4 najlepsze wyniki z 7 edycji w tym Pucharu MOZN i Pucharu Ziemi Małopolskiej.

W przypadku mniejszej ilości zawodów ( 4/5, 3/4 2/3 ).

W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu.

11. NAGRODY KOŃCOWE:

a/ Indywidualne:

od I - III miejsca - rzeczowe
od I – III miejsca medale lub odpowiedniki
od I - X miejsca - dyplomy

b/ Zespołowo : puchary i dyplomy dla klubów I – III, dyplomy za miejsca 4-10

c/ Dla szkół:  puchary i dyplomy dla klubów I – III, dyplomy za miejsca 4-10

12. LOSOWANIE: (wszystkie losowania komputerowo)

a/ Do pierwszej edycji zawodów - losowanie wspólne w poszczególnych grupach wiekowych

b/ W następnych edycjach - w każdej grupie wiekowej
I grupa - !!!  pierwsza piętnastka z klasyfikacji generalnej !!!
II grupa - pozostali

c/ Zgłoszenia można dokonać tylko przed zawodami w terminie określonym komunikatem MOZN .

d/ Losowanie odbywać się będzie w wyznaczonym w komunikacie MOZN terminie i miejscu.

13. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

* Sprzęt sportowy - bezpieczny
* Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach
* Zapowiedź zawodów zostanie rozesłana na min.7 dni przed datą planowanych zawodów.
* Trener, nauczyciel, kierownik ekipy - zobowiązany jest zgłosić przed zawodami wycofanych zawodników w terminie określonym komunikatem MOZN.
* Odwołania i protesty przyjmuje organizator zawodów w terminie 15 minut. w/g NRS za kaucją wynoszącą 200,-zł.
* W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo odwołania zawodów w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.
* Zawody przeprowadzone będą zgodnie z regulaminem Ligi oraz NRS.
* Zawodnicy zgłoszeni przez dwa kluby jednocześnie nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach

14. Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje komitetowi organizacyjnemu.

15. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH:

a/ Wprowadza się jednorzową opłatę za wpisanie zawodnika na listę i nadanie kodu w wysokości 10 zł płatne zbiorczo przez klub do 01.12.2007 na konto MOZN BPH III O/K-ów nr 37-10600076-0000320000221684 zgodnie z listą przesłaną do MOZN.

Zawodnicy zgłoszeni do ligi po tym terminie a deklarujący start w kolejnych edycjach wnoszą w/w opłatę przed pierwszym startem.

/dotyczy wsztstkich zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych/

UWAGA !!! Opłata za start jednorazowy  wynosi 25 zł.

b/ Zawodnicy z klubów zrzeszonych  - 15 zł. (rodzeństwa 1 i 2 10 zł., 3 5 zł., 4 i więcej – bez opłat) za każdą edycję.

c/ Zawodnicy z klubów nie zrzeszonych oraz nie zrzeszeni  - 25 zł. za każdą edycję.

ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO

ZALECA SIĘ UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW OD NW.

/ roczne ubezpieczenie w szkole z opcją „SPORT” ok.55 zł na rok./

Przed I startem każdy zawodnik otrzyma kod identyfikacyjny na dany sezon.